Schrijf je in voor onze studiedag: "Is je stem laten horen nog een recht?"

Het recht op vrije meningsuiting en vereniging zijn van het grootste belang in een democratische samenleving. Dankzij deze fundamentele rechten kunnen werknemers en burgers hun stem laten horen en opkomen voor sociale en ecologische rechtvaardigheid.
 
De laatste jaren zien we echter dat machtige spelers deze fundamentele rechten willen inperken en dat de overheden daarin meegaan. Voor de kleinste actie riskeer je een GAS-boete, actiecomités worden geïntimideerd, bij stakingen verschijnen politie en deurwaarders, individuen en organisaties worden voor de rechter gesleept,…. Riskeert de burger monddood te worden gemaakt?
 
Dit betekent niet dat we dit moeten aanvaarden. Terwijl tal van mensenrechten onder druk staan, groeit de noodzaak om op te komen voor onze rechten.

Op deze studiedag gaan we met verschillende keynote sprekers en tijdens sessies in kleine groepen in op volgende vragen. Waarom zijn deze fundamentele rechten belangrijk? Op welke manieren worden ze bedreigd? Hoe kunnen we hier tegenin gaan?

Samen met academici, juristen en mensen van vakbonden, milieubeweging en mensenrechtenorganisaties zoeken we naar antwoorden.

Iedereen is van harte welkom, of je nu al actie hebt gevoerd, dit voor de allereerste keer overweegt of het belangrijk vindt dat we onze fundamentele rechten beschermen.

Meer info en inschrijven via deze link.

Wie zijn wij?

De advocaten van Progress Lawyers Network concentreren zich op juridisch werk dat een verschil maakt. Voor de mensen die erbij betrokken zijn, maar ook voor de maatschappij. We brengen belangrijke onderwerpen onder de aandacht. We vechten mee voor rechtvaardigheid wanneer fundamentele rechten worden bedreigd.

Hoe helpen we jou, jouw actiecomité, vakbond, belangenvereniging, ... vechten tegen onrecht?

Door de stem van gewone mensen te versterken, binnen en buiten de rechtbank.
Door alle kracht van onze juridische expertise in te zetten voor jouw zaak.
Door samen te bekijken hoe een overwinning er voor jou uitziet, en er resoluut voor te gaan.

 

 

 

 

Lees meer...

Waarom PLN?

Wij stellen vast dat de beleidsmakers vaak meer begaan zijn met het ontwikkelen van nieuwe repressieve wetten dan met het zoeken naar oplossingen voor de problemen van de mensen. Tegen de vluchtelingen wordt het fort Europa opgebouwd. Bijzondere opsporingsmethodes geven de politiediensten meer macht. Er wordt geraakt aan de rechten van werknemers en van hen die leven van een vervangingsinkomen. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van een systeem waarin winst centraal staat. De strijd tegen het terrorisme wordt misbruikt om mensen die opkomen voor een verbetering of een verandering van de maatschappij te criminaliseren.

Ons project is er op gericht de beste verdediging te waarborgen voor de bevolking en zij die streven naar verandering.

Waarvoor staan we?

PLN verzet zich tegen de afbraak van de fundamentele rechten en vrijheden op nationaal, Europees en internationaal niveau. Wij steunen onder andere de organisatie van Legal Teams om de rechten van actievoerders te vrijwaren tijdens manifestaties.

PLN schenkt speciale aandacht aan de verdediging van syndicale en sociale rechten.

PLN verdedigt het recht op actie en organisatie voor alle bewegingen die opkomen tegen onrecht en onderdrukking.

PLN verdedigt de progressieve verworvenheden van het Volkerenrecht en het Internationaal Humanitair Recht. Wij verdedigen de soevereiniteit van de naties en het recht op zelfbeschikking van de volkeren en hun recht te beschikken over hun grondstoffen.

PLN komt op tegen racisme, voor gelijke rechten en voor de rechten van vluchtelingen en vreemdelingen.

PLN komt op voor de onafhankelijkheid van het advocatenberoep, een toegankelijke, betaalbare en democratische justitie en respect voor de rechten van de verdediging.