Raad van State fluit "actualisering" budgetten personen met handicap terug

Samen met een tiental personen met een handicap en Grip vzw startten wij met Progress Lawyers Network een procedure tegen de vermindering van budgetten voor personen met een handicap.
De Raad van State fluit de zogenaamde "actualisering" terug omdat die ingaat tegen artikel 23 van de Grondwet.
 
Advocate Lies Michielsen noemt de uitspraak van de Raad van State "ongezien". De verwijzing naar artikel 23 van de Grondwet kan volgens haar ook belangrijk zijn in andere dossiers waar de rechten van kwetsbare personen mogelijk worden verminderd of voorwaardelijk worden gemaakt. Ze verwijst bijvoorbeeld naar de regels rond sociale huisvesting, de kinderopvang of de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).
 
Artikel 23 gaat over het grondwettelijk recht op een menswaardig leven en voorziet in een zogenaamde "standstillverplichting". Die verplichting houdt in dat de wetgever het beschermingsniveau niet mag verminderen zonder dat daarvoor redenen zijn van algemeen belang. Volgens de Raad van State schiet de regering daarin tekort.
 
Luc Demarez, voorzitter van vzw GRIP die de procedure bij de Raad van State opstartte, noemt het arrest "een enorme opsteker voor mensen met een handicap". "Van duizenden mensen werd het budget onterecht verminderd. Het gaat zowel over mensen die hun budget al kregen als over mensen die nog op de wachtlijst staan. Dat kan niet", aldus Demarez.
 
De regering zal volgens hem nu de middelen moeten vrijmaken om de verminderingen recht te zetten. We vinden het belangrijk dat dit binnen de schoot van de regering gebeurt", zegt Demarez. "We zouden het betreuren als men hiervoor middelen wegneemt van andere welzijnssectoren waar ook hoge noden zijn. Dit is een ongrondwettelijk besluit van de hele Vlaamse regering."
 
Bekijk de reportage in Terzake hier

 

 

Wie zijn wij?

De advocaten van Progress Lawyers Network concentreren zich op juridisch werk dat een verschil maakt. Voor de mensen die erbij betrokken zijn, maar ook voor de maatschappij. We brengen belangrijke onderwerpen onder de aandacht. We vechten mee voor rechtvaardigheid wanneer fundamentele rechten worden bedreigd.

Hoe helpen we jou, jouw actiecomité, vakbond, belangenvereniging, ... vechten tegen onrecht?

Door de stem van gewone mensen te versterken, binnen en buiten de rechtbank.
Door alle kracht van onze juridische expertise in te zetten voor jouw zaak.
Door samen te bekijken hoe een overwinning er voor jou uitziet, en er resoluut voor te gaan.

 

 

 

 

Lees meer...

Waarom PLN?

Wij stellen vast dat de beleidsmakers vaak meer begaan zijn met het ontwikkelen van nieuwe repressieve wetten dan met het zoeken naar oplossingen voor de problemen van de mensen. Tegen de vluchtelingen wordt het fort Europa opgebouwd. Bijzondere opsporingsmethodes geven de politiediensten meer macht. Er wordt geraakt aan de rechten van werknemers en van hen die leven van een vervangingsinkomen. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van een systeem waarin winst centraal staat. De strijd tegen het terrorisme wordt misbruikt om mensen die opkomen voor een verbetering of een verandering van de maatschappij te criminaliseren.

Ons project is er op gericht de beste verdediging te waarborgen voor de bevolking en zij die streven naar verandering.

Waarvoor staan we?

PLN verzet zich tegen de afbraak van de fundamentele rechten en vrijheden op nationaal, Europees en internationaal niveau. Wij steunen onder andere de organisatie van Legal Teams om de rechten van actievoerders te vrijwaren tijdens manifestaties.

PLN schenkt speciale aandacht aan de verdediging van syndicale en sociale rechten.

PLN verdedigt het recht op actie en organisatie voor alle bewegingen die opkomen tegen onrecht en onderdrukking.

PLN verdedigt de progressieve verworvenheden van het Volkerenrecht en het Internationaal Humanitair Recht. Wij verdedigen de soevereiniteit van de naties en het recht op zelfbeschikking van de volkeren en hun recht te beschikken over hun grondstoffen.

PLN komt op tegen racisme, voor gelijke rechten en voor de rechten van vluchtelingen en vreemdelingen.

PLN komt op voor de onafhankelijkheid van het advocatenberoep, een toegankelijke, betaalbare en democratische justitie en respect voor de rechten van de verdediging.