Home
Lettergrootte
Nederlands · Français · English
Filippijnen
 
 • Home
 • Kantoren
 • Advocaten
 • Voorkeurmateries
 • Tarieven
   
 • Internationale solidariteit
 • BLOGS
 • Jan FERMON boek: Politieke Verdediging
   
 • Links
 • Contact  Schrijf u hier in op de digitale nieuwsbrief van PROGRESS Lawyers Network!
  Naam  
  Voornaam  
  E-mail  
  Persmededeling: Nederlandse Rechter-Commissaris sluit het Onderzoek naar Prof. Sison
  Internationaal Comité DEFEND - 21/11/2007

  Utrecht - Het Internationaal Comité DEFEND en al zijn leden en aanhangers zijn verheugd over het besluit van C.M. Derijks, rechter-commissaris van het Haagse Gerechtshof, om het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak tegen prof. Jose Maria Sison, die door het Nederlandse Openbaar Ministerie tegen hem was aangespannen, formeel te sluiten. De rechter-commissaris had eerder opdracht gegeven tot dit onderzoek, gebaseerd op bewijsmateriaal dat door de aanklager was ingediend.

  Volgens de rechter-commissaris is er op grond van het onderzoek van het bewijsmateriaal en het reeds eerder voorgelegde dossier “onvoldoende reden, serieus vermoeden en beschuldigend bewijsmateriaal” voor de aanklager om enig gerechtelijk onderzoek tegen prof. Sison voort te zetten. De rechter-commissaris hield rekening met de uitspraken van de Rechtbank van het Regionaal Hof te Den Haag en het Hof van Beroep (CA=Court of Appeals) ten gunste van prof. Sison en wees op de vergissing van de aanklager J.S. de Vries om de voortzetting van het vooronderzoek wettelijk te rechtvaardigen. 

  De regionale Haagse rechtbank had tegen de argumenten van de aanklager voor een preventieve opsluiting van prof. Sison beslist en de ontoereikendheid van het bewijsmateriaal bekritiseerd. Zodoende eiste de rechtbank op 13 september jl. zijn invrijheidstelling.  
  Bij het hoger beroep van de aanklager handhaafde Het Hof van Beroep op 3 oktober de beslissing van de Haagse rechtbank. Het verklaarde het ontbreken aan enig prima facie bewijs, dat prof. Sison beschuldigd zou kunnen worden van het aanzetten of opdracht geven tot moord op twee militaire agenten van de overheid.

  Het Hof van Beroep ging zelfs zo ver om te stellen, dat de aanklacht moet worden gezien in zijn politieke context, dat de verklaringen van de getuigen niet kunnen worden geaccepteerd als betrouwbaar en dat er grote twijfel is, of prof. Sison ten volle gebruik zal kunnen maken van zijn ondervragingsrechten; dit in verband met de ernstige mensenrechtensituatie in de Filippijnen en het gevaar voor zijn advocaten.

  De rechter-commissaris J.M. Derijks verweet de aanklager J.S. de Vries, dat hij geen rekening hield met de uitspraken van de twee hoven en dat hij manoeuvreerde om het stoppen van het onderzoek nog langer uit te stellen. Dit ondanks het al twee keer opschuiven van de deadline dat de rechter-commissaris eerder al aan de aanklager had toegestaan, om met grondige redenen te kunnen komen voor het continueren van de aanklacht.  

  Volgens de rechter-commissaris heeft de aanklager geen enkele reden of informatie aangedragen waardoor voortzetting van het vooronderzoek mogelijk zou kunnen leiden tot een volgende strafzaak. Aldus concludeerde de rechter-commissaris, dat verder onderzoek geen andere conclusie zal opleveren en besloot het onderzoek te sluiten.

  Theoretisch kan de aanklager ingaan tegen de beslissing van de rechter-commissaris en in beroep gaan bij een hoger hof om het onderzoek voort te zetten of om een aanklacht tegen prof. Sison in te dienen. Maar gezien de grote voorslagen die gemaakt zijn door de beslissingen van het Regionale Hof van Den Haag, het Hof van Beroep en de rechter-commissaris, zou het roekeloos en nutteloos voor de aanklager zijn om nog in beroep te gaan.  

  De aanklager zou zo gezien worden als instantie die kwaadaardig doorgaat met het kwellen en vervolgen van prof. Sison en het verhinderen van de hervatting van de vredesbesprekingen tussen GRP en NDFP (Filippijnse overheid en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen). 
  Intussen houden prof. Sison, zijn advocaten en aanhangers rekening met mogelijke verdere slinksheden van de aanklager en hogere ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Defensie, die met hulp van de Amerikaanse en Filippijnse autoriteiten de valse en politiek gemotiveerde aanklacht tegen prof. Sison hebben opgevoerd.

  -eind-

  Voor meer informatie:
  Ruth de Leon
  Telefoonnrs.: 00-31-30-8895306

  Share
  Overzicht
 • Human Rights Awards: Filippijnse National Union of Peoples’ Lawyers valt in de prijzen
 • PROGRESS Lawyers Network steunt de oproep van Geneeskunde voor de Derde Wereld voor de Filippijnen
 • STOP THE KILLINGS Human Rights Awards: Kies voor mensenrechten!
 • Mensenrechtenconcert voor de National Union of People’s Lawyers (NUPL) in de Filipijnen
 • Voer op 10 december mee actie tegen criminalisering van sociale bewegingen
 • Romeo T. Capulong, de belangrijkste Filippijnse mensenrechtenadvocaat, overleed op 15 september 2012
 • Overstromingen Filippijnen: Onze advocaten doen een dringende oproep!
 • PROGRESS Lawyers Network eist arrestatie en vervolging van ex-presidente en generaal in de Filippijnen
 • Actie Stop The Killings op 10 december 2011
 • Persconferentie en forum van NDFP en ILAT op de universiteit van Utrecht
 • President Aquino wil Filippijnse politieke gevangenen vrij.
 • PROGRESS Lawyers Network schrijft solidariteitsboodschap en een open brief aan de president en de minister van justitie
 • Advocaten Jan Fermon, Jo Dereymaeker en Lies Michielsen bezochten politieke gevangenen, de “Morong 43”.
 • Stop the Killings 2010 - Solidarity event 11 December
 • Internationale mensenrechtendag op 10 december: de Stop the Killings-actie
 • Politiek geweld in de Filippijnen: elite voelt zich onaantastbaar door “klimaat van straffeloosheid”
 • PLN Antwerpen kreeg Edith Burgos op bezoek
 • Jo Dereymaeker is net terug van de Filippijnen.
 • Jo Dereymaeker vraagt steun voor de Filippijnse tyfoonslachtoffers
 • Rapport van de missie van rechters en advocaten in de Filippijnen in november 2008.
 • Filippijnse advocaten slachtoffers van bedreiging, intimidatie en moord!
 • Eerste resultaten onderzoeksmissie naar het geweld en de moorden op Filippijnse rechters en advocaten
 • PROGRESS Lawyers Network steunt de campagne STOP THE KILLINGS
 • Nieuwe onderzoeksmissie naar het geweld van moorden op Filippijnse advocaten en rechters.
 • Persmededeling: Nederlandse Rechter-Commissaris sluit het Onderzoek naar Prof. Sison
 • Filippijnen: STATEMENT OF SOLIDARITY to the founding Congress of the National Union of People's Lawyers
 • Kritisch rapport van Nederlandse en Belgische advocaten en rechters onthult patroon in aanvallen op Filippijnse collega's
 • Mensenrechtenmissie in Filippijnen
    
  © PROGRESS Lawyers Network 2006-2014 - Ontwerp www.kpsoft.be - Afdrukversie - Inloggen Top