Home
Lettergrootte
Nederlands · Franšais · English
Vragen 2011
 
 • Home
 • Kantoren
 • Advocaten
 • Voorkeurmateries
 • Tarieven
 • De advocaat antwoordt
   
 • BLOGS
 • Jan FERMON boek: Politieke Verdediging
   
 • Links
 • Contact  Nieuwsbrieven
  Ik werk al jaren met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur? Kan dat zomaar?
  Enrico DE SIMONE - 21/10/2011

  Volgens artikel 10 van de  Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 1978 is dit verboden, maar er zijn helaas veel uitzonderingen op deze regel (zie verder).

  Als je baas je toch laat werken met opeenvolgende contracten van bepaalde duur, is dat dus onwettig.   In dat geval heb je gewoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, met alle voordelen eraan verbonden. Dus als je ontslagen wordt, heb je bijv. recht op een opzeggingsvergoeding, enz…Dit is ook het geval als je baas je tussen twee contracten door bijv. enkele dagen laat stempelen.  Alleen als je zelf verantwoordelijk bent voor een onderbreking, geldt de regel niet.

  Maar er zijn zoals gezegd veel uitzonderingen op de regel:

  1. Wegens de aard van het werk of om wettige redenen kunnen er een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden gesloten.

  Wat betekent “wegens de aard van het werk of om wettige redenen”? Het is de Arbeidsrechtbank die dit uiteindelijk zal beoordelen. De werkgever kan niet zomaar met eender welke reden afkomen.  De bewijslast ligt bij hem.

  Wel mogelijk is:

  • wegens de aard van het werk: men denke aan seizoensarbeid in een toeristisch centrum waarbij contracten worden verlengd wegens het uitzonderlijk goede weer in het najaar;
  • wegens de liquidatie van de onderneming als de stopzetting in de nabije toekomst is gepland
  • als het sluiten van een arbeidsovereenkomst afhankelijk is van het verkrijgen van een subsidie door bijv. de overheid
  • voor artistiek personeel
  • voor de vervanging van een zieke werknemer

  2. De werkgever kan steeds vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur geven. Deze contracten moeten minimum voor 3 maanden gesloten zijn en mogen in totaal maximum 2 jaar duren.

  3. De werkgever kan aan het Inspecteur-disctrictshoofd van de Inspectie van de Sociale Wetten bevoegd voor het gebied waar de onderneming gevestigd is, een afwijking vragen. Deze contracten moeten minimum voor 6 maanden gesloten zijn en mogen ook in totaal maar maximum 3  jaar duren.

  Enrico De Simone, advocaat, Progress Lawyers Network, Antwerpen


  Share
  Overzicht
 • Werknemers moeten sneller vakantie kunnen nemen
 • Wat is er precies gewijzigd aan de echtscheidingswet?
 • Verplichte elektriciteitskeuring bij verkoop van een woning
 • Kan ik ontslagen worden tijdens het opnemen van vaderschapsverlof?
 • Ik werk al jaren met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur? Kan dat zomaar?
 • Mag mijn garagist weigeren mijn wagen terug te geven omdat ik de herstelbetaling betwist?
 • Ik heb een arbeidscontract getekend. Kan ik er nog vanaf?
 • Mijn aannemer leverde slecht werk. Wat kan ik doen?
 • Wanneer kan ik vervolgd worden voor vluchtmisdrijf?
 • Wanneer kan mijn werkgever een deel van mijn loon afhouden?
 • Kan ik mijn vakantie nog annuleren?
 • Mijn bejaarde moeder kan niet meer alleen blijven wonen
 • Wanneer kan een huisbaas een huurder uit zijn huis laten zetten?
 • Mag ik mijn katjes houden als mijn huisbaas zegt dat huisdieren verboden zijn?
 • Verkeersongeval in het buitenland
 • Wat zijn de nieuwe grenzen voor beslag loon en uitkeringen?
 • Op mijn fabriek moet ik regelmatig onveilig werk uitvoeren. Kan ik dat zonder problemen weigeren?
 • Hoe zit dat nu met de registratie van huurcontracten?
 • Ik denk dat mijn baas mij altijd te laat betaalt. Zijn daar geen wettelijke regels voor?
    
  © PROGRESS Lawyers Network 2006-2016 - Ontwerp www.kpsoft.be - Afdrukversie - Inloggen Top