Onze advocaten beantwoorden uw vragen over Corona

Heb je een vraag in verband met je werksituatie, thuissituatie of een boete die je kreeg omwille van de Corona maatregelen? Mail ons via FAQCorona@progresslaw.net en dan bekijken we wat we voor jou kunnen doen.

Het is essentieel dat de mensenrechten in deze moeilijke tijden worden gerespecteerd. Als advocatenkantoor ijveren wij daar mee voor.

Maatregelen rond het Corona-virus

Om de verspreiding van het Corona-virus mee tegen te gaan neemt PROGRESS Lawyers Network een aantal maatregelen.

Alle advocaten zijn bereikbaar via email:

De e-mailadressen van de advocaten uit Antwerpen vindt u hier
De e-mailadressen van de advocaten uit Brussel vindt u hier

Onze telefonische openingsuren vindt u hier.

De nieuwe consultaties zullen via telefoon doorgaan, tenzij extreme noodgevallen of gebrek aan andere mogelijkheden, te bespreken met de advocaat zelf.

 

Lees meer...

Waarom PLN?

Wij stellen vast dat de beleidsmakers vaak meer begaan zijn met het ontwikkelen van nieuwe repressieve wetten dan met het zoeken naar oplossingen voor de problemen van de mensen. Tegen de vluchtelingen wordt het fort Europa opgebouwd. Bijzondere opsporingsmethodes geven de politiediensten meer macht. Er wordt geraakt aan de rechten van werknemers en van hen die leven van een vervangingsinkomen. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van een systeem waarin winst centraal staat. De strijd tegen het terrorisme wordt misbruikt om mensen die opkomen voor een verbetering of een verandering van de maatschappij te criminaliseren.

Ons project is er op gericht de beste verdediging te waarborgen voor de bevolking en zij die streven naar verandering.

Waarvoor staan we?

PLN verzet zich tegen de afbraak van de fundamentele rechten en vrijheden op nationaal, Europees en internationaal niveau. Wij steunen onder andere de organisatie van Legal Teams om de rechten van actievoerders te vrijwaren tijdens manifestaties.

PLN schenkt speciale aandacht aan de verdediging van syndicale en sociale rechten.

PLN verdedigt het recht op actie en organisatie voor alle bewegingen die opkomen tegen onrecht en onderdrukking.

PLN verdedigt de progressieve verworvenheden van het Volkerenrecht en het Internationaal Humanitair Recht. Wij verdedigen de soevereiniteit van de naties en het recht op zelfbeschikking van de volkeren en hun recht te beschikken over hun grondstoffen.

PLN komt op tegen racisme, voor gelijke rechten en voor de rechten van vluchtelingen en vreemdelingen.

PLN komt op voor de onafhankelijkheid van het advocatenberoep, een toegankelijke, betaalbare en democratische justitie en respect voor de rechten van de verdediging.